Места за специализация по специалността:

ОБЩА МЕДИЦИНА – към 15.01.2022 г.

Места

Брой Заети в момента Срок за зачисляване

Места финансирани от държавата

2 1 Постоянен

Платена специализация

4 2

Постоянен

Лице за контакт: д-р Пламен Латев, тел.: 0888880609