Акредитация на лечебното заведение за обучение на лекари по специалността „Обща медицина“ от 2008, 2013, 2018 и 2023 година, като преди 2008 обучението се е провеждало в качеството на „пилотна“ практика. Сключени договори за практическо обучение с Медицински университет Плевен и Тракийски университет Стара загора, Сключени договори за практическо обучение по специализирани модули с акредитирани болници в двата града и УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. Зачислени и преминали обучение по специалноста Обща медицина в практиката, заедно с обучаващите се в момента – 53 лекари.

Към 28.03.2024 г. обявени места за специализация по специалността ОБЩА МЕДИЦИНА:

Места

Брой Заети в момента Срок за зачисляване

Места финансирани от държавата*

3 3 чакаме разкриване на още едно място

Платена специализация**

2 2

Постоянен

* Местата за специализанти, финансирани от държавата се утвърждават от министъра на здравеопазването 2 пъти в годината – в срок до 15 януари и до 15 август, а постъпването на специализация е съответно до 31 март и 30 септември. Заемат се въз основа на срочен трудов договор за срока на специализация.

**Такса за платена специализация – 230,00 лева месечно.

Лице за контакт: д-р Пламен Латев д.м., тел.: 0888880609