НСПВС

Основните ефекти на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) са противовъзпалителен (по-силен антиексудативен и сравнително по-слаб антипролиферативен), аналгетичен и антипиретичен. Те са свързани главно с блокиране на циклооксигеназа. Противовъзпалителният ефект на нестероидни противовъзпалителни средства е предимно антиексудативен. Той се обяснява с потискане на активността на СОХ-2 и продукцията на простагландини. Последните участват в ексудативната фаза на възпалението…