От  месец  ЯНУАРИ 2015 г. в  България  се  въведе  нов  имунизационен  календар, изм. и доп. – ДВ, бр. 38 от 12 май 2017 г., който включва задължителните планови имунизации и реимунизации, като същите се заплащат от НЗОК (Национална здравноосигурителна каса). Освен тях за възможна имунизация с препоръчителни имунизации.

 

За сведение имунизация се нарича поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет ( имунна защита ) срещу болестта за която е предназначена ваксината. Реимунизация е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина,чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.
Каква е разликата между имунизация и ваксинация? Имунизацията може да бъде пасивна – чрез преболедуване от една инфекциозна болест също се изработва имунитет срещу нея в организма на човека. Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина (живи, но неопасни или мъртви микроби,или части от тях, срещу които организмът изработва антитела или бели кръвни клетки предпазващи го от истински опасните бактерии и вируси и така, дори при зараза, болестта ще бъде преодоляна много по-леко и бързо).

Кои  са  новите  имунизации от 2015 г.  ? Въвежда  се  шествалентна  ваксина – срещу  Дифтерия – Полиомиелит – Тетанус – Коклюш – Хемофилус В – Хепатит В, т.е. към  предишната Пентаксим/ Pentaxim е прибавена  компонента  срещу  Хепатит  Б. Промяната касае всички, родени след 1 юни 2014 г.

Навършена възраст Имунизация против

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа след раждането Имунизация против хепатит тип Б (I прием) Рекомбинантна хепатит Б ваксина – ENGERIX мускулно 0,5 мл
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно 0,1 мл
1 месец Имунизация против хепатит тип Б (IІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – ENGERIX мускулно 0,5 мл
2 месец * Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием) Kомбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,хепатит Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б – HEXACIMA мускулно 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX (Prevenar) мускулно 0,5 мл
3 месец * Имунизация противдифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (II прием) HEXACIMA мускулно 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием) SYNFLORIX (Prevenar) мускулно 0,5 мл
4 месец * Имунизация противдифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІI прием) HEXACIMA мускулно 0,5 мл
Имунизация против Стрептококкус пневмоние (IIІ прием) SYNFLORIX (Prevenar) мускулно 0,5 мл
6 месец Имунизация против хепатит тип Б (IІІ прием) Рекомбинантна хепатит В ваксина – ENGERIX мускулно 0,5 мл
7 месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно 0,1 мл
12 месеца (не по-рано от 6 месеца след третия прием) Първа реимунизация против Стрептококкус пневмоние (ІV прием) Конюгирана пневмококова ваксина – SYNFLORIX (Prevenar) мускулно 0,5 мл
13 месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит и рубеола – PRIORIX подкожно или мускулно 0,5 мл
16 месеца (не по-рано от 1 година след III прием) Първа реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В – PENTAXIM мускулно 0,5 мл
6 години Реимунизация против полиомиелит , дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина – ТЕТRAXIM мускулно 0,5 мл
7 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно 0,1 мл
11 години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ ваксина, BCG вътрекожно 0,1 мл
12 години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили, паротит, рубеола – PRIORIX подкожно или мускулно 0,5 мл
Реимунизация против тетанус и дифтерия Tetadif мускулно 0,5 мл
17 години Реимунизация против тетанус и дифтерия Tetadif мускулно 0,5 мл
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия Tetadif мускулно 0,5 мл

 

Изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България,като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители ( когато е под 18г. ) подлежат на финансова санкция от РИОКОЗ (бившата ХЕИ ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица,тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители ( преносители ) на опасни инфекциозни заболявания.

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВАКСИНИ (по желание на родителите).

От мес. ноември 2012г. е въведена незадължителна ваксина против HPV (човешки папилома вирус),Cervarix или Silgard по избор на родителите.Ваксината е безплатна! А от 1 април 2010г към препоръчителните имунизации се добави имунизацията срещу ротавирусна инфекция. С тази ваксина, която се приема през устата, детето може да бъде имунизирано между 6-седмична и 6-месечна възраст, като интервалът между първата и втората доза трябва да е най-малко 4 седмици. Допълнително детето може да бъде имунизирано срещу менингококов менингит за тип А и за тип С, хепатит А и грип. Тези ваксини  не се заплащат от НЗОК. Подробно за тях може да прочетете тук